Skip to content

Costau mewn apeliadau cynllunio

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Sut mae'n bosib i un parti mewn apel gorfod talu am gostau parti arall.

Mae'r Llawlyfr Rheoli Datblygu yn rhoi arweiniad ar ddyfarnu costau. Mae'r canllawiau yn dirymu ac yn disodli Cylchlythyr 23/93 y Swyddfa Gymreig: Dyfarnu costau mewn Cynllunio a eraill (gan gynnwys Gorchymyn Prynu Gorfodol).

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Adran Atodiad 12: Dyfarnu Costau (Maint Ffeil: 605KB)