Skip to content

Cysylltu â ni

Sut i gysylltu â'r Arolygiaeth Gynllunio.

Post

Yr Arolygiaeth Gynllunio
Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Ffôn

Caiff ein ffonau eu hateb rhwng 08:00 a 16:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ffôn: 0303 4445940

E-bost

wales@pins.gsi.gov.uk  

Trydar

Dilynwch ein sianel Trydar @PINSgov (dolen allanol).