Skip to content

Arweiniad a gwybodaeth Apêl

Rhestr o'r mathau o apeliadau a deliwyd gan yr Arolygaeth Cynllunio.

Apeliadau yn erbyn Barnu’n Annilys

21/12/18
Yr holl arweiniad a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn apelio yn erbyn hysbysiad barnu’n annilys.
 

Apeliadau yn erbyn gorfodi

28/03/17
Mae’r broses apeliadau gorfodi ar gyfer unrhyw un sydd wedi cael Hysbysiad Gorfodi gan eu cyngor neu awdurdod parc cenedlaethol.
 

Apeliadau cynllunio

07/09/15
Yr holl ganllawiau a gwybodaeth sydd eu hangen arnoch i wneud apêl gynllunio neu gymryd rhan mewn un.
 

Apeliadau cadw ac ailblannu coed

07/09/15
Yr holl ganllawiau a gwybodaeth sydd eu hangen arnoch i wneud cadw ac ailblannu coed apêl.
 

Hysbysiadau prynu

07/09/15
Yr holl canllawiau a'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud neu gymryd rhan mewn hysbysiad prynu.
 

Apeliadau masnachol bach

07/09/15
Yr holl ganllawiau a gwybodaeth sydd eu hangen arnoch i wneud neu gymryd rhan mewn apêl fasnachol fach.
 

Caniatâd adeiladau rhestredig

07/09/15
Mae'r holl canllawiau a'r wybodaeth angenrheidiol i wneud neu i gymryd rhan mewn apêl caniatâd adeilad rhestredig.
 

Gwneud apêl Tystysgrif Datblygu Cyfreithlon

07/09/15
All the guidance and information you need to make or take part in a lawful development certificate appeal.
 

Apeliadau gan ddeiliaid tai

07/09/15
Yr holl ganllawiau a gwybodaeth sydd eu hangen arnoch i wneud neu gymryd rhan mewn apêl gan ddeiliad tŷ.
 

Cynigion Priffyrdd a Thrafnidiaeth

07/09/15
Mae’r dudalen hon yn darparu dolenni i wybodaeth am ymchwiliadau cyhoeddus i gynigion priffyrdd a thrafnidiaeth ac yn awgrymu arfer gorau ar gyfer y rheiny sy’n paratoi ar gyfer ymchwiliadau.
 

Apeliadau hysbysebion

07/09/15
Yr holl arweiniad a gwybodaeth sydd eu hangen arnoch i wneud neu i gymryd rhan mewn apêl am hysbyseb.
 

Apeliadau gwrych uchel

21/07/15
Yr holl canllawiau a'r wybodaeth angenrheidiol i wneud neu i gymryd rhan mewn apêl gwrych uchel.
 

Ceisiadau cynllunio a alwyd i mewn

21/07/15
Yr holl canllawiau a'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud neu gymryd rhan mewn cais cynllunio a alwyd i mewn.