Skip to content

Cynllunio

Cynllunio
Prif storïau o fewn y pwnc
Polisi Cynllunio Cymru - Rhifyn 9

Polisi Cynllunio Cymru - Rhifyn 9

Darllenwch y polisi diweddaraf.

Hafod Eryri

Deddf Cynllunio (Cymru) 2015

Cynllunio cadarnhaol: Cynllunio Cymru Well

Cofrestr o Fuddiannau Cymunedol ac Economaidd

Faint o fudd mae Cymru’n ei chael o ffermydd gwynt?

Darllenwch ein cofrestr i chi gael gwybod mwy!

Nodyn Cyngor Technegol 23: Datblygu Economaidd

Nodyn Cyngor Technegol 23: Datblygu Economaidd

Canllawiau i awdurdodau cynllunio lleol.

O fewn y pwnc hwn

Ymgyngoriadau

GWASANAETH NEWYDD BETA

Nodweddion

  • Dyluniad gwell
  • Gosodiadau sydd yn fwy clir
  • Ffurflenni ymateb ar-lein gallwch eu cadw
  • Dogfennau ymgynghori sy'n hawdd eu defnyddio ar y we
  • Gwell hygyrchedd

Ewch i ymgyngoriadau