Skip to content

Gwybodaeth ar gyfer Darparwyr

Dolenni perthnasol

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru sy’n rheoleiddio ac yn arolygu gofal plant.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cwestiynau cyffredin gan ddarparwyr.

Pwy all ddarparu’r cynnig?

Gall unrhyw leoliad gofal plant sydd wedi cofrestru gydag AGC (neu’r corff cyfatebol yn Lloegr) ddarparu elfen gofal plant y cynnig.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn ddarparwr gofal plant, neu i ddysgu mwy am wasanaethau gofal plant, ewch i wefan CWMWL (dolen allanol).

Pryd fydda i’n gallu dechrau darparu’r cynnig?

Byddwn yn treialu’r cynnig mewn rhannau o rai awdurdodau lleol o fis Medi 2017. Efallai y bydd rhieni sy’n manteisio ar y cynnig yn ystod y rhaglenni peilot am ddefnyddio lleoliadau gofal plant y tu allan i’w hardaloedd peilot.

Sut bydd y cynnig yn cael ei weithredu’n gynnar?

I ddysgu mwy am weithredu’r cynnig yn gynnar, gweler ein dogfen Holi ac Ateb ar gyfer darparwyr.