Skip to content

Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw’n Annibynnol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw’n Annibynnol yn ategu Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac Amcanion Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru.

Mae’n darparu rhaglen fanylach o gamau mewn perthynas ag Amcan 5 yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol: Mynd i’r afael â rhwystrau a chefnogi pobl anabl er mwyn iddynt allu byw’n annibynnol a gwneud dewisiadau a rheoli eu bywydau bob dydd.

Mae’r Fframwaith Gweithredu yn edrych ar y rhwystrau sy’n wynebu pobl anabl o ran cydraddoldeb a chynhwysiant, a’r camau sydd angen eu cymryd i fynd i’r afael â hynny. Cafodd ei ddatblygu ar ôl trafod ac ymgynghori’n eang gyda phobl anabl o bob cwr o Gymru, ac mae’n ystyried holl waith y llywodraeth a phob cenhedlaeth wrth edrych ar y rhwystrau sy’n bodoli a’r camau sydd angen eu cymryd.