Skip to content

Ein Cymoedd, Ein Dyfodol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y De wedi cyhoeddi adroddiad cynnydd ar sail cynllun gweithredu lefel uchel Ein Cymoedd Ein Dyfodol a lansiwyd ym mis Gorffennaf 2017.

Dyma brif flaenoriaethau'r cynllun:

  • swyddi o ansawdd a'r sgiliau i'w cyflawni;
  • gwell gwasanaethau cyhoeddus;
  • fy nghymuned leol.

Mae blwyddyn gyntaf y tasglu wedi bod yn heriol ac mae pethau wedi symud yn gyflym. Mae wedi cydweithio'n agos â Llywodraeth Cymru ac â phartneriaid mewn awdurdodau lleol a busnesau lleol, ac mae wedi cynnal mwy o drafodaethau bywiog, heriol sy'n rhoi cipolwg ar fywyd a gwaith pobl yn y Cymoedd. Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu ein cynnydd sy'n cyfrannu at y tair blaenoriaeth.

Bydd y tasglu yn parhau â'r sgyrsiau â chymunedau lleol er mwyn helpu i gyflawni camau'r cynllun gweithredu, a dechrau gweithio ar fersiwn ddiwygiedig yn nodi gweithgareddau newydd a fydd yn helpu i gyflawni ein gweledigaeth ar gyfer dyfodol y Cymoedd. Os oes unrhyw sylwadau neu os oes diddordeb i gymryd rhan ebostio: EinCymoedd@llyw.cymru a ddefnyddio #EinCymoedd ar twitter.

Mae gan y tasglu cynllun ymgysylltu parhaus, dilynwch ein tudalen Facebook (dolen allanol) ar gyfer unrhyw cyhoeddiadau a digwyddiadau.