Skip to content

Fframwaith gwasanaeth i drin pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a phroblemau oherwydd camddefnyddio sylweddau sy’n cyd-ddigwydd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gorwedd y cyfrifoldeb am sicrhau ei fod yn cael ei weithredu gyda rheolwyr, comisiynwyr, cynllunwyr ac arweinwyr clinigol mewn gwasanaethau iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau addysg a gwasanaethau yn y trydydd sector.