Skip to content

Cynllun Cyflawni camddefnyddio sylweddau / Adroddiad blynyddol 2016 - 2018

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r cynllun cyflawni’n disgrifio’r gwaith y byddwn yn ei wneud i leihau’r niwed a achosir gan gamddefnyddio sylweddau.

Mae’n rhoi manylion y pwyntiau gweithredu ar gyfer pob un o brif amcanion ein strategaeth. Adroddiad blynyddol ar y cynnydd a wnaed i weithredu'r strategaeth camddefnyddio sylweddau.

(Saesneg yn unig) Iechyd Cyhoeddus Cymru:  Annual profile for Substance Misuse 2017/8 (dolen allanol)