Skip to content

Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r fframwaith hwn yn un o’r mecanweithiau allweddol ar gyfer gweithredu Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.

Mae’r canllawiau statudol yn amlinellu’r gofynion sydd ar yr awdurdodau perthnasol o dan Ddeddf  2015 o ran darparu hyfforddiant o safon mewn perthynas â’r materion hyn.  

Nod y canllawiau yw sicrhau bod safon gyson o ofal yn cael ei chynnig i’r rheini sy’n wynebu trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol, a bod safon y gwasanaeth a gynigir i’r grŵp cleientiaid hwn yn ddi-feth ar draws y gwasanaethau cyhoeddus.

O dan y Fframwaith, bydd hyfforddiant cyson o safon uchel ar gael ar draws y sector cyhoeddus ac arbenigol. Mae uchelgais a chwmpas y Fframwaith hwn yn ddigynsail, ac mae’n arwydd bod newid sylfaenol mewn agweddau at y materion pwysig hyn ar ddigwydd yn ein gwasanaethau cyhoeddus.