Skip to content

Gostwng troseddu

Chwyddwydr.

Y Swyddfa Gartref sy'n gyfrifol am roi'r Strategaeth Genedlaethol Gostwng Troseddu ar waith yng Nghymru. Rydym yn cydweithio â'r Swyddfa Gartref mewn nifer o ffyrdd gwahanol er mwyn gostwng troseddu, ac mae gennym amryfal fentrau er mwyn mynd i'r afael â phroblemau penodol.

Partneriaethau Diogelwch Cymunedol sy’n bennaf gyfrifol am roi’r mentrau hyn ar waith.

Rydym yn cydweithio â’n partneriaid i:

  • greu cymunedau mwy diogel;
  • lleihau’r ofn sydd ar bobl o droseddu; a
  • mynd i’r afael â throseddu sy’n gysylltiedig â chyffuriau.