Skip to content

Yr Heddlu

Cerbyd yr heddlu.

Mae cyfranogiad a chydweithrediad yr heddlu a Llywodraeth Cymru yn hanfodol er mwyn creu Cymru ddiogel a ffyniannus. 

Er nad yw cyfrifoldeb dros yr Heddlu wedi ei ddatganoli, mae heddluoedd Cymru a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth, ac mae ganddyn nhw gysylltiadau agos â Llywodraeth Cymru. Mae presenoldeb parhaol gan yr heddlu yn Llywodraeth Cymru, ar ffurf Tîm Cyswllt yr Heddlu sy’n cynnwys 3 swyddog ar secondiad, prif uwch-arolygydd, 2 arolygydd a 2 weinyddwr.

Mae Tîm Cyswllt yr Heddlu yn cynnig un pwynt cyswllt â phedwar heddlu Cymru a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig. Maent yn cydweithio’n agos â’r Is-adran Diogelwch Cymunedol ac yn trafod materion sy’n ymwneud â’r heddlu a diogelwch cymunedol gyda swyddogion o bob rhan o Lywodraeth Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol.

Gallwch gael gwybodaeth gyffredinol am Heddlu Cymru drwy fynd i’r gwefannau isod:

Heddlu Dyfed-Powys

Heddlu Gwent

Heddlu Gogledd Cymru

Heddlu De Cymru

British Transport Police