Skip to content

Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr

Crëwyd y Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr yng Nghymru er mwyn sicrhau bod yr holl sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau sy’n ymwneud â charcharorion yng Nghymru yn cydweithio’n agos.

Rydym ninnau’n sicrhau bob y gwasanaeth hwn yn gydnaws â’r polisïau y mae Llywodraeth Cymru yn eu creu ar gyfer pobl Cymru.

Mae’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr hefyd yn gweithio’n agos gydag elusennau, arolygwyr annibynnol, cynghorau lleol, y llysoedd a’r heddlu er mwyn cefnogi’r system gyfiawnder. Mae’n ymrwymedig i Gynllun yr Iaith Gymraeg ac mae’n rheoli gofynion troseddwyr sy’n siarad Cymraeg yn y ddalfa ac yn y gymuned.

Yng Nghymru, mae’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr:

  • yn gweithredu dedfryd y llysoedd yn  uniongyrchol drwy garchardai’r sector cyhoeddus a’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol yng Nghymru
  • rheoli’r contractau ar gyfer Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru a Charchar EM Parc
  • gweithredu  yn unol â nodau cyffredinol asiantaeth y Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr 
  • cynrychioli’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr i Lywodraeth Cymru a phartneriaid lleol, gan weithio gyda nhw i gynnal gwasanaeth integredig sy’n ategu rhaglen strategol Llywodraeth Cymru
  • arwain y rhaglen ar gyfer sefydlu carchar newydd yn y Gogledd.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Gov.uk (dolen allanol).