Skip to content

Llwybrau Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth ar gyfer pobl ifanc sy'n rhan o'r system cyfiawnder troseddol: Adnodd arferion da

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Adnodd sy'n darparu enghreifftiau o arferion effeithiol o ran defnyddio dulliau ar y cyd i ddarparu cyfleoedd Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth ôl-16 ar gyfer pobl ifanc yn y system cyfiawnder troseddol.

Mae gwella ein dulliau o ymgysylltu â phobl ifanc a’u datblygu yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru, ac mae’r adnodd hwn yn nodi ein camau gweithredu a'n hymrwymiadau i'r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid a'r Strategaeth ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, ‘Plant a Phobl Ifanc yn Gyntaf’.

Mae'r adnodd yn tynnu ar adborth gan weithwyr proffesiynol o ‘yr hyn sy'n gweithio’ ar draws ystod o sefydliadau i helpu i gydlynu darpariaeth Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth.

Mae hefyd nifer o astudiaethau achos sy'n dangos y gwaith da sy'n digwydd eisoes. 

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Astudiaethau achos (Maint Ffeil: 726KB)