Skip to content

Plant a Phobl Ifanc yn Gyntaf

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Strategaeth ar y cyd gyda'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid i wella gwasanaethau i bobl ifanc o Gymru mewn neu mewn perygl o fod yn rhan o'r system cyfiawnder ieuenctid.

Cynllun cyflenwi

Mae’r cynllun cyflenwi ar y cyd yn darparu’r fframwaith ar gyfer cyflenwi polisïau o dan y Strategaeth er mwyn monitro a gweithredu’r Strategaeth.  

Mae hyn yn sicrhau ei fod yn parhau i fod yn berthnasol a’i fod yn gallu ymateb i anghenion newidiol arferion y system cyfiawnder ieuenctid a sut y caiff y gwasanaethau eu trefnu a’u cyflenwi.  

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Cynllun Cyflawni 2014-2015 (Maint ffeil: 311KB)
PDF Document (MFS)
Cynllun Cyflawni 2015-2016 (Maint ffeil: 131KB)