Skip to content

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau adfywio a datblygu cymunedol.

 

Cynllun Gweithredu Mentrau Cymdeithasol 2009 - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

08/12/14
Mae nodau ac amcanion Cynllun Gweithredu Mentrau Cymdeithasol yn aros yr un fath â Strategaeth Menterau Cymdeithasol 2005.
 
Cynllun Gweithredu Mentrau Cymdeithasol Cymru 2009

Cynllun Gweithredu Mentrau Cymdeithasol Cymru 2009

09/02/09
Ein nod yw ehangu a thyfu’r sector mentrau cymdeithasolledled Cymru. Mae’r Cynllun Gweithredu hwn yn gyfle i adolygu, adnewyddu a diweddaru Strategaeth 2005 a’r Camau Gweithredu ynddi.
 
Strategaeth Mentrau Cymdeithasol ar gyfer Cymru

Strategaeth Mentrau Cymdeithasol ar gyfer Cymru

31/05/05
Strategaeth 3 blynedd Llywodraeth Cynulliad Cymru i annog, datblygu a chynnal mentrau cymdeithasol ym mhob cam o'u datblygiad.