Skip to content

Arian a Chynhwysiant Ariannol

Dolenni perthnasol

Mae rôl bwysig i wasanaethau cynghori cryf ac integredig er mwyn hyrwyddo lles a ffyniant sy’n hanfodol wrth greu cymunedau cryf.  
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Pentwr o ddarnau punt ar bapur newydd.

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod cynhwysiant ariannol a bod mewn gormod o ddyled yn faterion y mae angen eu hystyried o ddifrif a chymryd camau ar y cyd i’w datrys.

Strategaeth Cynhwysiant Ariannol 2016 ar gyfer Cymru

Mae ein Strategaeth Cynhwysiant Ariannol, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2016, yn strategaeth gyffredinol a ddatblygwyd ochr yn ochr â grŵp cynghori allanol. Cyhoeddwyd y Cynllun Cyflenwi Cynhwysiant Ariannol ym mis Rhagfyr 2016.

Mae’n amlinellu sut rydym yn ymdrechu i gydweithio â sefydliadau partner, yng Nghymru ac ar lefel y DU, ac mae’n canolbwyntio ar dair prif thema:

  • Mynediad i wasanaethau credyd ac ariannol.
  • Mynediad i wybodaeth ariannol, gan gynnwys cyngor ar ddyledion.
  • Meithrin dealltwriaeth a gallu ariannol.

Dyma dair ffordd rydym yn mynd ati i hyrwyddo cynhwysiant ariannol:

  • cymorth i wasanaethau cynghori 
  • cymorth i undebau credyd
  • Cronfa Cymorth Dewisol Cymru.

Mae’r strategaeth cynhwysiant ariannol yn cydgysylltu â llawer o’r strategaethau a’r cynlluniau gweithredu sydd gennym eisoes, gan gynnwys Trechu Tlodi, Tlodi Plant a’r Cynllun Gweithredu Gwybodaeth a Chyngor.