Skip to content

Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym eisiau i safleoedd Sipsiwn a Theithwyr gael eu cynllunio a’u rheoli mewn ffyrdd sy’n gweddu i’r diwylliant gan ddarparu safon byw da.

Dylai awdurdodau lleol roi sylw i ddogfennau sydd wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru sef Canllawiau ar Ddylunio Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru a Chanllawiau ar Reoli Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru.

Dim ond rhai safleoedd awdurdodedig penodol sy’n gymwys ar gyfer Grant Cyfalaf Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr. Does yr un safle anawdurdodedig yn gymwys am y grant cyfalaf.

Mae cylchlythyrau cynllunio Llywodraeth Cymru yn rhoi cyngor ar y modd y dylid cynllunio ar gyfer safleoedd Sipsiwn a Theithwyr.