Skip to content

Adsefydlu ffoaduriaid o Syria

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid yn gwbl ymroddedig i chwarae eu rhan yn y gwaith o adsefydlu ffoaduriaid o Syria. 

Fel rhan o’r rhaglen gychwynnol ar lefel y DU ar adsefydlu ffoaduriaid o Syria, mae Cymru wedi bod yn eu croesawu ers dechrau mis Rhagfyr 2015. Erbyn diwedd mis Mawrth 2017 bydd pob awdurdod lleol yng Nghymru wedi cyfrannu at y rhaglen hon ac wedi croesawu ffoaduriaid.

Mae tasglu wedi’i sefydlu i gydgysylltu’r trefniadau pan fyddant yn cyrraedd ac ar gyfer eu hintegreiddio, sy’n cynnwys iechyd, llywodraeth leol, y trydydd sector, y sector preifat, y Swyddfa Gartref a’r heddlu.

Mae pob asiantaeth wedi ymrwymo i gydweithio er mwyn sicrhau bod y broses yn un llyfn, gan adeiladu ar y gwasanaethau sydd gennym eisoes i groesawu ceiswyr lloches a ffoaduriaid i Gymru.

Ceir rhagor o wybodaeth ar y gwefannau allanol canlynol: gov.uk lle gellir lawrlwytho taflen ffeithiau ar adsefydlu; Cymdeithas Llywodraeth Leol; a Chymdeithas y Syriaid yng Nghymru. Yn ogystal â hynny, mae’r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi tudalen ar eu gwefan i’r cyhoedd ddeall sut y gallan nhw hefyd helpu’r ffoaduriaid – How you can help refugees coming to the UK