Skip to content

Cynllun Gweithredu o ran Gwybodaeth a Chyngor

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae rôl bwysig i wasanaethau cynghori cryf ac integredig er mwyn hyrwyddo lles a ffyniant sy’n hanfodol wrth greu cymunedau cryf.  

Rydym wedi gweithio gyda’r Rhwydwaith Cyngor Cenedlaethol ac eraill i greu ein Cynllun Gweithredu o ran Gwybodaeth a Chyngor. Mae’r Cynllun yn gofnod o’n hamcan o gydweithio er mwyn gwella mynediad i’r gwasanaethau sydd eu hangen ar bobl, ac er mwyn gwella safonau’r gwasanaethau hynny.

Mae’r Cynllun Gweithredu o ran Gwybodaeth a Chyngor yn gysylltiedig â llawer o’n strategaethau a chynlluniau gweithredu cyfredol, gan gynnwys  Strategaeth Cynhwysiant Ariannol Cymru a’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol.