Skip to content

Pobl a chymunedau

Pobl a chymunedau
Prif storïau o fewn y pwnc
Plant

Dweud eich Dweud ar Ofal Plant – y Cynnig i Gymru

Bwriadwn gynnig 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant am ddim i rieni yng Nghymru sydd â phlant 3 a 4 oed ac sy’n gweithio, a hynny am 48 wythnos o’r flwyddyn.

#TrafodMaguPlant

#TrafodMaguPlant

Hoffem wybod eich barn am rianta a magu plant wrth inni ddatblygu ein cynigion ar gyfer deddfwriaeth.

Teuluoedd yn Gyntaf

Teuluoedd yn Gyntaf

Mae Teuluoedd yn Gyntaf ar gael i bob teulu sydd angen help, waeth lle’r ydych yn byw neu faint rydych yn ei ennill

Ymgyngoriadau

GWASANAETH NEWYDD BETA

Nodweddion

  • Dyluniad gwell
  • Gosodiadau sydd yn fwy clir
  • Ffurflenni ymateb ar-lein gallwch eu cadw
  • Dogfennau ymgynghori sy'n hawdd eu defnyddio ar y we
  • Gwell hygyrchedd

Ewch i ymgyngoriadau