Skip to content

Craffu ar Faterion Trosedd ac Anhrefn, o dan adran 20 o Ddeddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006 – Canllawiau Statudol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol sefydlu pwyllgor trosedd ac anhrefn i graffu ar faterion diogelwch cymunedol.

Mae'r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol wedi cyhoeddi'r canllawiau statudol hyn, ynghyd â diwygiad.  Maent yn cefnogi Rheoliadau Trosedd ac Anrhefn (Trosolwg a Chraffu) 2009 fel y'u diwygiwyd gan Reoliadau Trosedd ac Anrhefn (Trosolwg a Chraffu) (Diwygio) 2010.