Skip to content

Cynllun Partneriaeth Llywodraeth Leol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’n rhaid i Weinidogion Cymru lunio cynllun sy’n disgrifio sut maen nhw am gynnal a hybu llywodraeth leol yng Nghymru.

Wrth benderfynu beth ddylai gael ei gynnwys yn y cynllun ar gyfer llywodraeth leol, dylai Gweinidogion Cymru ystyried unrhyw gyngor a roddir iddyn nhw a sylwadau Cyngor Partneriaeth Cymru.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Cynllun Llywodraeth Leol (Maint Ffeil: 128KB)