Skip to content

Partneriaeth â llywodraeth leol

Mae ein gweledigaeth ar gyfer nodi, datblygu a darparu gwasanaethau yn seiliedig ar hybu partneriaeth, cyfranogiad, a bod yn agored.

Er mwyn gwireddu ein gweledigaeth, mae angen i bob rhan o lywodraeth chwarae rhan ymarferol a grymuso staff i wneud gwahaniaeth. Rydym yn gwerthfawrogi barn y bobl y mae'n polisïau'n effeithio arnynt, ynghyd â safbwyntiau'r rheini sy’n gweithio ar lawr gwlad i roi polisïau a rhaglenni ar waith.

Wrth ddatblygu hyn, rydym wedi ymrwymo i:

  • fod yn agored
  • partneriaeth a chyfranogiad
  • gwasanaethau cyhoeddus
  • cydraddoldeb
  • adlewyrchu gwahaniaethau ledled Cymru.