Skip to content

Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 - Is-ddeddfau Enghreifftiol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r is-ddeddfau enghreifftiol hyn yn cynnig templed ar gyfer gwneud is-ddeddfau.

I ategu pob enghraifft, ceir dogfen ganllawiau.