Skip to content

Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Daeth y Ddeddf hon yn gyfraith yng Nghymru ar 29 Tachwedd 2012.

Deddfau sy'n cael eu gwneud gan gorff, fel llywodraeth leol, i ymdrin â materion lleol yw is-ddeddfau.

Mae'r Ddeddf hon:

  • yn cyflwyno gweithdrefn amgen i’r awdurdodau perthnasol ei dilyn wrth wneud is-ddeddfau yng Nghymru, heb yr angen am gadarnhad gan Weinidogion Cymru
  • yn cadw ac yn diwygio’r broses gadarnhau ar gyfer rhai mathau o is-ddeddfau
  • yn cynnig dull amgen opsiynol o orfodi drwy hysbysiadau cosb benodedig
  • yn cydgrynhoi'r ddarpariaeth gyfredol ar gyfer is-ddeddfau yn Neddf Llywodraeth Leol 1972.
Ceir manylion llawn y Ddeddf ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (gwefan allanol).