Skip to content

Iaith, gwaith a gwasanaethau dwyieithog

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Adroddiad y Gweithgor ar yr Iaith Gymraeg a Llywodraeth Leol. 

Apwyntiodd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Weithgor ar yr Iaith Gymraeg ym maes Datblygu Economaidd a Gweinyddu Llywodraeth Leol ym mis Rhagfyr 2015. Gofynnwyd i’r Gweithgor ystyried rôl yr iaith Gymraeg yng ngweinyddiaeth llywodraeth leol ac fel iaith y gweithle, a rôl llywodraeth leol yn cefnogi’r iaith Gymraeg drwy ei swyddogaethau datblygu economaidd. 

Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yr adroddiad ar 14 Mehefin 2016, gan wahodd ymatebion iddo oddi wrth lywodraeth leol a rhanddeiliaid eraill. 

Ar 20 Hydref, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol Ddatganiad Ysgrifenedig, ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru i’r Adroddiad, a chrynodeb o’r ymatebion ymgysylltu.