Skip to content

Setliadau Refeniw a Chyfalaf Llywodraeth Leol - 2015-16

Ceir ar y tudalennau a ganlyn fanylion am y broses o gyfrifo setliadau refeniw a chyfalaf Llywodraeth Leol am 2016-17. Mae'r broses wedi'i rhannu'n dair rhan.

Mae setliad dros dro 2016-17 yn amlinellu'r setliad drafft ar gyfer refeniw a chyfalaf llywodraeth leol ar gyfer 2016-17. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am nifer o grantiau eraill a fydd ar gael i awdurdodau lleol yn ogystal â'r setliad. Ymgynghoriad i bob pwrpas yw'r ymarferiad hwn gydag awdurdodau lleol cyn cytuno ar y setliad terfynol.

Mae setliad terfynol 2016-17 yn amlinellu'r wybodaeth sy'n berthnasol i setliad terfynol 2016-17 gan gynnwys y grantiau ychwanegol. Mae'r cyllidebau hyn yn rhoi i'r awdurdodau lleol yr wybodaeth i bennu eu cyllidebau a lefelau eu treth gyngor am 2016-17.

Mae Llyfr Gwyrdd 2016-17 yn cynnig dadansoddiad o'r Asesiadau o Wariant Safonol gan wasanaethau unigol a fydd yn cael eu defnyddio wrth gyfrifo'r setliad refeniw ar gyfer yr Awdurdodau Unedol ac Awdurdodau'r Heddlu yng Nghymru.

Llyfr Gwyrdd 2016-17

26/01/17
Mae'r Llyfr Gwyrdd yn adroddiad ystadegol i gyd-fynd â'r Adroddiad ar Gyllid Llywodraeth Leol. Mae'n darparu gwybodaeth gefndir i gyfrif yr Asesiadau o Wariant Safonol ar gyfer setliad refeniw blynyddol llywodraeth leol.
 

Setliadau Refeniw a Chyfalaf Terfynol Llywodraeth Leol 2016-17

02/03/16
Mae'r dogfennau isod yn amlinellu manylion y trefniadau terfynol ar gyfer dosbarthu arian cyhoeddus i'r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru.
 

Setliadau Refeniw a Chyfalaf dros dro Llywodraeth Leol 2016-17 - Diweddaru

25/02/16
Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus cyhoeddi diweddariad i setliad dros dro llywodraeth leol 2016-17.
 

Setliadau Refeniw a Chyfalaf dros dro Llywodraeth Leol 2016-17

09/12/15
Mae'r dogfennau isod yn amlinellu manylion y trefniadau dros dro ar gyfer dosbarthu arian cyhoeddus i'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.