Skip to content

Setliadau Refeniw a Chyfalaf Llywodraeth Leol - 2015-16

Ceir ar y tudalennau a ganlyn fanylion am y broses o gyfrifo setliadau refeniw a chyfalaf Llywodraeth Leol am 2015-16. Mae'r broses wedi'i rhannu'n dair rhan.

Mae setliad dros dro 2015-16 yn amlinellu'r setliad drafft ar gyfer refeniw a chyfalaf llywodraeth leol ar gyfer 2015-16. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am nifer o grantiau eraill a fydd ar gael i awdurdodau lleol yn ogystal â'r setliad. Ymgynghoriad i bob pwrpas yw'r ymarferiad hwn gydag awdurdodau lleol cyn cytuno ar y setliad terfynol.

Mae setliad terfynol 2015-16 yn amlinellu'r wybodaeth sy'n berthnasol i setliad terfynol 2015-16 gan gynnwys y grantiau ychwanegol. Mae'r cyllidebau hyn yn rhoi i'r awdurdodau lleol yr wybodaeth i bennu eu cyllidebau a lefelau eu treth gyngor am 2015-16.

Mae Llyfr Gwyrdd 2015-16 yn cynnig dadansoddiad o'r Asesiadau o Wariant Safonol gan wasanaethau unigol a fydd yn cael eu defnyddio wrth gyfrifo'r setliad refeniw ar gyfer yr Awdurdodau Unedol ac Awdurdodau'r Heddlu yng Nghymru.

Llyfr Gwyrdd 2015-16

31/03/15
Mae'r Llyfr Gwyrdd yn adroddiad ystadegol i gyd-fynd â'r Adroddiad ar Gyllid Llywodraeth Leol.
 

Setliadau Refeniw a Chyfalaf Terfynol Llywodraeth Leol 2015-16

10/12/14
Mae'r dogfennau isod yn amlinellu manylion y trefniadau terfynol ar gyfer dosbarthu arian cyhoeddus i'r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru.
 

Setliadau Refeniw a Chyfalaf dros dro Llywodraeth Leol 2015-16

08/10/14
Mae'r dogfennau isod yn amlinellu manylion y trefniadau dros dro ar gyfer dosbarthu arian cyhoeddus i'r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru.