Skip to content

Is-grŵp Cyllid mynegai cyfarfodydd

Yma, cewch weld agendâu, papurau a chofnodion pob un o gyfarfodydd yr Is-grŵp Cyllid.

Cadeirydd y Grŵp yw’r Gweinidog â chyfrifoldeb dros Lywodraeth Leol (y Gweinidog), neu Weinidog arall a enwebwyd yn ei le.

11 Gorffennaf 2018

11/07/18
Cyfarfod o Is-grŵp Cyllid y Cyngor Partneriaeth Cymru 11 Gorffennaf 2018.
 

24 Ionawr 2018

24/01/18
Cyfarfod o Is-grŵp Cyllid y Cyngor Partneriaeth Cymru 24 Ionawr 2018.
 

14 Rhagfyr 2017

14/12/17
Cyfarfod o Is-grŵp Cyllid y Cyngor Partneriaeth Cymru 14 Rhagfyr 2017.
 

28 Medi 2017

28/09/17
Cyfarfod o Is-grŵp Cyllid y Cyngor Partneriaeth Cymru 28 Medi 2017.
 

12 Gorffennaf 2017

12/07/17
Cyfarfod o Is-grŵp Cyllid y Cyngor Partneriaeth Cymru 12 Gorffennaf 2017.
 

25 Ionawr 2017

25/01/17
Cyfarfod o Is-grŵp Cyllid y Cyngor Partneriaeth Cymru 25 Ionawr 2017.
 

4 Hydref 2016

04/10/16
Cyfarfod o Is-grŵp Cyllid y Cyngor Partneriaeth Cymru 4 Hydfref 2016.
 

7 Gorffennaf 2016

07/07/16
Cyfarfod o Is-grŵp Cyllid y Cyngor Partneriaeth Cymru 7 Gorffennaf 2016.
 

3 Chwefror 2016

03/02/16
Cyfarfod o Is-grŵp Cyllid y Cyngor Partneriaeth Cymru 3 Chwefror 2016.