Skip to content

Cyfarwyddiadau ynglŷn â Chyfalafiad

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r nodiadau canllaw yma sydd wedi ei ddiweddaru, a'r cyfarwyddyd sydd wedi ei atodi, yn darparu manylion ar y math o brosiectau sy’n gymwys ac yn amlinellu'r fframwaith lywodraethu a thryloywder disgwyliedig.

Yn dilyn yr Adolygiad o Wariant 2015, mae gan awdurdodau lleol yr hawl i ddefnyddio derbyniadau cyfalaf ar gostau refeniw prosiectau diwygio gwasanaethau.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Llythyr (Maint Ffeil: 1MB)