Skip to content

fideos

Detholiad o glipiau fideo yn dangos rôl cynghorydd llywodraeth leol.

Ydych chi erioed wedi meddwl sut fyddai bywyd fel cynghorydd llywodraeth leol? Mae’r detholiad hwn o glipiau fideo yn gyfle i chi ddysgu am brofiadau cynghorwyr presennol o bob math o gefndiroedd.

O’r fam ifanc sy’n cyfuno bywyd teuluol a rôl cynghorydd i’r unigolyn sydd wedi gwasanaethu fel aelod etholedig ers sawl tymor, mae gan bob un ohonynt un peth yn gyffredin – gwneud gwahaniaeth yn eu cymunedau a rhannu manteision a heriau bod yn gynghorydd llywodraeth leol gydag unrhyw un sydd â diddordeb mewn sefyll mewn etholiad.