Skip to content

Rhaglen Amrywiaeth mewn democratiaeth

Dolenni perthnasol

Mae Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol wedi ymuno â chynghorwyr a darpar gynghorwyr i ddathlu llwyddiant Rhaglen Llywodraeth Cymru ar Amrywiaeth mewn Democratiaeth.
Adroddiad sy’n cynnwys canfyddiadau ac argymhellion y grŵp i wella’r arolwg ymgeiswyr ac amrywiaeth mewn Llywodraeth Leol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rhedodd y rhaglen rhwng 2014 a Mawrth 2017. Nod y rhaglen oedd gwella amrywiaeth unigolion sy’n sefyll mewn etholiad llywodraeth leol.

Roedd yn ceisio codi proffil llywodraeth leol, drwy amrywiaeth o fesurau. Ymysg y rhain oedd:

 • cymorth mentora
 • ymgyrch gyhoeddus
 • gweithio gyda chyflogwyr
 • cynllun cyfweliad ymadael
 • cefnogaeth ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau
 • gweithredu gan bleidiau gwleidyddol
 • gwella'r arolwg o ymgeiswyr llywodraeth leol.

Bod yn Gynghorydd: 2017

 • Pa mor agos at eich calon yw eich cymuned leol?
 • Hoffech chi newid unrhyw beth? 
 • Ydych chi’n barod i wneud penderfyniadau anodd?
 • Beth am amlygu'r hyn sy'n bwysig i chi drwy fod yn gynghorydd lleol?

Bwriad y llawlyfr (Dolena allanol) yma yw amlinellu'r wybodaeth sylfaenol i'w hystyried os ydych am fod yn gynghorydd. Mae'n cynnwys llu o ddolenni lle cewch wybodaeth fanylach ar y we yn ogystal â barn cynghorwyr i'ch helpu chi benderfynu p'un ai ydych am fynd lawr y llwybr hwn ai peidio.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Canllaw mentora (Maint ffeil: 100KB)
PDF Document (MFS)
Taflen (Maint ffeil: 39KB)
PDF Document (MFS)
Lansio erthygl (Maint ffeil: 28KB)