Skip to content

Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol

Mae Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol yn darparu cyngor, cymorth a hyfforddiant i glercod yng Nghymru a Lloegr.

Mae gan glercod y cynghorau tref a chymuned gyfle i ymuno â Chymdeithas Clercod Cynghorau Lleol. O wneud hynny bydd modd iddynt elwa ar y gwasanaethau y mae’r sefydliad yn eu cynnig. 

Mae’r Gymdeithas yn rhoi cyngor, cefnogaeth a hyfforddiant mewn meysydd sy’n ymwneud â’r gyfraith a materion ariannol ymhlith eraill. Mae’r Gymdeithas hefyd yn cynnal rhwydwaith i glercod.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Society Of Local Council Clerks
8 The Crescent
Taunton
Somerset
TA1 4EA

Llywydd 2017/18: Peter Young - E-bost info@slcc.co.uk
Swyddog Cyswllt Polisi Cymru: Mark Galbraith - E-bost mark.galbraith@slcc.co.uk 

Rhif ffôn: 01823 253646
E-bost:  membership@slcc.co.uk 
Wefan:   www.slcc.co.uk  (dolen allanol)