Skip to content

Un Llais Cymru

Un Llais Cymru yw’r corff cenedlaethol sy’n cynrychioli cynghorau tref a chymuned yng Nghymru.

Mae gan y cynghorau tref a chymuned gyfle i ymuno ag Un Llais Cymru gan elwa ar y gwasanaethau y mae’r sefydliad yn eu cynnig. Mae Un Llais Cymru yn cynnig rhaglen hyfforddiant bob blwyddyn sy’n cwmpasu pob agwedd ar waith y cynghorau tref a chymuned, ynghyd â gwaith y cynghorwyr. Pan fo’n bosibl, mae Un Llais Cymru yn cynnig cyrsiau pwrpasol i gynghorau sydd ag anghenion hyfforddi penodol. Mae Un Llais Cymru hefyd yn rhoi cyngor ar faterion cyfreithiol gan gynnwys gwasanaeth ymgynghori.  

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Un Llais Cymru
24 Stryd y Coleg
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 3AF

Y Prif Weithredwr:  Lyn Cadwallader
Y Cadeirydd: Y Cynghorydd Mike Cuddy

Rhif ffôn: (01269) 595400
E-bost:admin@onevoicewales.org.uk
Wefan: www.onevoicewales.org.uk (dolen allanol)