Skip to content

Diwedd i Ffioedd Llywodraeth Leol ar gyfer Claddedigaethau ac Amlosgiadau Plant yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Llywodraeth Cymru wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MOU) gyda llywodraeth leol i roi'r gorau i godi tâl am gladdu plant, gan sicrhau bod dull clir, teg a chyson ledled Cymru.

Er mwyn cefnogi awdurdodau lleol wrth wneud y cam hwn, mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod hyd at £ 1.5miliwn ar gael o fis Tachwedd 2017 hyd at fis Mawrth 2020. Bydd yr arian hefyd ar gael drwy holl ddarparwyr mynwentydd ac amlosgfeydd eraill yng Nghymru sy'n cytuno i beidio â chodi tâl arnynt ar yr un sail.

Am unrhyw ymholiadau neu bryderon, cysylltwch â'ch awdurdod lleol perthnasol yn uniongyrchol yn y lle cyntaf.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (Maint Ffeil: 161KB)
Adobe PDF document
Cwestiynau Cyffredin (Maint Ffeil: 146KB)