Skip to content

Cymru o Blaid Affrica

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Cymru o Blaid Affrica.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r rhaglen Cymru o blaid Affrica yn annog ac yn helpu pobl yng Nghymru i gyfrannu at yr ymgyrch i drechu tlodi yn Affrica.

Mae Cymru o blaid Affrica yn ariannu ac yn datblygu prosiectau sy'n creu cyfleoedd i ddysgu, cyfnewid sgiliau, gweithio ar y cyd, a mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.

Mae'r rhaglen yn cefnogi'r prosiectau a’r mudiadau canlynol:

Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol

Mae'r rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol yn cynnig lleoliadau 8 wythnos o hyd yn Affrica Is-Sahara er mwyn i bobl allu ddysgu sgiliau newydd tra'n gweithio ar lefel gymunedol gyda mudiadau yn Affrica.

Mae ceisiadau ar agor ar gyfer amrywiaeth o brosiectau sy'n gysylltiedig ag addysg, iechyd, TG, a datblygu a gweithredu polisïau, ymhlith eraill.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen hon, gan gynnwys sut i ymgeisio, ewch i wefan Academi Wales neu cysylltwch â thîm Cymru o blaid Affrica drwy e-bost.

Cynllun Grantiau Cymru o blaid Affrica

Mae'r cynllun grantiau hwn yn rhoi cyllid i grwpiau a chymdeithasau cymunedol yng Nghymru ar gyfer prosiectau bach Cymru-Affrica.

Mae 4 thema i'r prosiectau a ariennir:

  • iechyd
  • bywoliaethau cynaliadwy
  • dysgu gydol oes
  • yr amgylchedd a’r newid yn yr hinsawdd

Mae'r cynllun yn cael ei reoli gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA). Cynhelir dau gylch ariannu bob blwyddyn. I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys sut i ymgeisio, ewch i WCVA.

Hub Cymru Affrica

Mae Hub Cymru Affrica yn darparu gwybodaeth a hyfforddiant i grwpiau a mudiadau cymunedol, o ran codi cyllid ar gyfer prosiectau bach sydd wedi eu lleoli yn Affrica.

Mae hefyd yn trefnu digwyddiadau i roi cyngor i'r rheini sy'n gweithio ym maes datblygu rhyngwladol yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Hub Cymru Africa.

Maint Cymru

Mae'r prosiect Maint Cymru yn ymgyrchu i amddiffyn ardal Fforestydd Glaw sydd ddwywaith maint Cymru.

Mae'r prosiect Mbale Trees yn brosiect a gefnogir gan Maint Cymru, ac mae wedi plannu dros 8 miliwn o goed, gan gynnwys un ar gyfer pob plentyn sydd wedi ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru, fel rhan o gynllun PLANT! Llywodraeth Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn a phrosiectau eraill Maint Cymru, ewch i Maint Cymru.

Masnach Deg Cymru

Mae Masnach Deg Cymru yn cefnogi ac yn datblygu gweithgarwch masnach deg yng Nghymru.

Mae Masnach Deg Cymru hefyd yn gweithio i annog pobl i brynu cynnyrch Masnach Deg yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Masnach Deg Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost: walesforafrica@llyw.cymru neu ewch i Wales for Africa ar Twitter.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Cymru o blaid Affrica 10 mlynedd (Maint Ffeil: 1.9MB)