Skip to content

Cymru yn y Byd: Agenda Ryngwladol Llywodraeth Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r ddogfen hon yn disgrifio ein dull ni o ymgysylltu’n rhyngwladol ac yn tynnu sylw at y camau y byddwn yn eu cymryd i sicrhau bod  Cymru yn ehangu ei phroffil a’i dylanwad yn y byd.

Mae’n rhoi manylion ein hymrwymiad i:

  • gynyddu masnach a buddsoddi rhyngwladol
  • busnes
  • hyrwyddo twristiaeth a diwylliant
  • ein lle ni yn yr Undeb Ewropeaidd
  • cydweithredu ar brosiectau rhyngwladol
  • cynnal presenoldeb cryf mewn marchnadoedd tramor.

Lawrlwytho Dogfen