Skip to content

Cyhoeddiadau rhyngwladol

Cymru yn y Byd: Agenda Ryngwladol Llywodraeth Cymru

03/07/15
Mae’r ddogfen hon yn disgrifio ein dull ni o ymgysylltu’n rhyngwladol ac yn tynnu sylw at y camau y byddwn yn eu cymryd i sicrhau bod  Cymru yn ehangu ei phroffil a’i dylanwad yn y byd.
 

Cymru a'r Undeb Ewropeaidd: Adroddiadau Blynyddol a Rhaglenni Gwaith

11/05/15
Mae'r ddogfen hon yn cyflwyno un o ymrwymiadau Strategaeth yr UE Llywodraeth Cymru, Cymru a'r Undeb Ewropeaidd (2012), i lunio Adroddiad Blynyddol ar weithgareddau a chynnydd ynghyd â Rhaglen Waith flynyddol ar gyfer y flwyddyn i ddod.
 

Cymru a’r Undeb Ewropeaidd

09/05/12
Ym mis Mai 2012, lansiodd Llywodraeth Cymru ei strategaeth ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd (UE).