Skip to content

Swyddfeydd rhyngwladol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Swyddfeydd rhyngwladol.

Dolenni perthnasol

Heddiw, mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn ehangu ei gwaith dramor er mwyn rhoi hwb i fasnach a mewnfuddsoddiad yn dilyn Brexit.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae gennym gynrychiolaeth mewn 16 o leoliadau ledled y byd yn Llundain, Dulyn, Tokyo, Beijing, Shanghai, Chongqing, Mumbai, Bangalore, Delhi, Dubai, Efrog Newydd, Washington, Atlanta, San Francisco, Chicago a Brwsel.

Bydd y rhwydwaith hwn yn ymestyn ymhellach yn 2018 i gynnwys: Doha, Berlin, Düsseldorf, Paris a Montréal. I gael gwybodaeth am ein cynrychiolaeth, manylion cyswllt a’n lleoliadau tramor, ewch i Masnach a Buddsoddi Cymru (dolen allanol).

Mae’r swyddfeydd yn rhai amlbwrpas. Maent yn gyfrifol am fasnach a buddsoddi, cysylltiadau llywodraeth, twristiaeth, diwylliant ac addysg. Materion yr Undeb Ewropeaidd (UE) yw prif ffocws swyddfa Brwsel.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Swyddfeydd Rhyngwladol (Maint Ffeil: 970KB)