Skip to content

Cytundeb Llywodraeth Cymru a Brexit a datganoli

Mae newidiadau sylweddol sy’n diogelu datganoli wedi’u sicrhau i Fil Brexit Llywodraeth y DU.

 Mae Gweinidogion Cymru wedi dod i gytundeb gyda Llywodraeth y DU ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) sy'n golygu y bydd meysydd sydd eisoes wedi'u datganoli yn parhau i fod wedi'u datganoli.

Byddai'r Bil ar ei ffurf wreiddiol wedi caniatáu i Lywodraeth y DU gymryd rheolaeth o feysydd polisi datganoledig, fel ffermio a physgota, ar ôl Brexit.

Ar ôl misoedd o drafodaethau dwys, llwyddwyd i ddod i gytundeb, sy'n golygu y gall Llywodraeth Cymru argymell i'r Cynulliad Cenedlaethol roi cydsyniad i'r bil.

Mae’r newidiadau i’r bil a’r cytundeb rhwng-lywodraethol ar gael isod:

Cytundeb rhwng-lywodraethol (dolen allanol)

Llythyrau (dolen allanol)