Skip to content

Deddf Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cafodd y Ddeddf hon ei diddymu ym mis Tachwedd 2018.

Bwriad y ddeddf  yw diogelu cyfraith yr UE sy'n ymdrin â phynciau sydd wedi’u datganoli i Gymru, wrth i'r Deyrnas Unedig ymadael â'r UE. Ar ben hynny, bydd yn galluogi Gweinidogion Cymru i sicrhau bod y ddeddfwriaeth sy'n ymdrin â’r pynciau hyn yn gweithio'n effeithiol ar ôl i'r DU ymadael â'r UE ac ar ôl i Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 gael ei diddymu gan ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.

Bydd y Ddeddf hefyd yn galluogi Gweinidogion Cymru i ddeddfu ar gyfer cynnal cydweddiad rheoleiddiol â'r UE, er mwyn i fusnesau Cymru fedru parhau i gael mynediad at farchnad yr UE.

Yn olaf, mae'r Ddeddf yn creu sefyllfa ddiofyn yn y gyfraith fel y bydd yn rhaid i Weinidogion y Goron, oni bai bod Senedd y DU yn deddfu i’r gwrthwyneb, gael cydsyniad Gweinidogion Cymru cyn gwneud is-ddeddfwriaeth o fewn cwmpas cyfraith yr UE ac o fewn cymhwysedd datganoledig.

Mae rhagor o wybodaeth am y ddeddf ar gael ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol).

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Asesiad o'r effaith ar y Gymraeg (Maint Ffeil: 479KB)