Skip to content

Grŵp Cynghori ar Ewrop

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Grŵp Cynghori ar Ewrop.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

I gynghori Llywodraeth Cymru ar heriau a chyfleoedd sy'n deillio o’r DU yn gadael yr UE.

Mae’r Grŵp Cynghori ar Ewrop yn dwyn at ei gilydd unigolion sydd â phrofiad ac arbenigeddau ynghylch materion Ewropeaidd ar draws cymdeithas ddinesig a sectorau gwleidyddol Cymru.