Skip to content

Cymru a'r Undeb Ewropeaidd

Dolenni perthnasol

Rydym yn parhau i roi rhaglenni ariannu’r UE ar waith yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru'n gweithio i ddiogelu a hyrwyddo buddiannau Cymru yn ystod y trafodaethau ynglŷn â'r DU'n gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE), ac i sicrhau'r canlyniad gorau posibl i Gymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod Cymru'n parhau i fod yn wlad sy'n edrych tuag allan ac sy'n cymryd rhan mewn materion Ewropeaidd ôl-Brexit. Byddwn yn cydweithio â phartneriaid yng Nghymru, ledled y DU ac ar draws Ewrop i sicrhau dyfodol ffyniannus i Gymru a pherthynas gadarnhaol barhaus ag Ewrop.

Mae Grŵp Cynghori ar Ewrop wedi cael ei sefydlu i gynghori Llywodraeth Cymru ar yr heriau a’r cyfleoedd posibl a fydd yn sgil ymadawiad y DU â’r UE.

I ddarganfod y materion mae Llywodraeth Cymru’n ystyried yn hanfodol i Gymru wrth i’r DU paratoi i ymadael â’r UE, ewch i Brexit: Diogelu Dyfodol Cymru.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: blwchpontioewropeaidd@llyw.cymru