Skip to content

Ceisiadau ar y cyd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Diben y canllaw hwn yw cefnogi consortia wrth iddynt dendro am gontractau cyhoeddus.

Gall fod yn anodd i fusnesau bach gystadlu am gontractau cyhoeddus mawr. Mae’r Canllaw Ceisiadau ar y Cyd hwn yn dangos sut gall busnesau gydweithio fel consortiwm i gynyddu eu capasiti. Ei ddiben yw rhoi arweiniad i brynwyr sector cyhoeddus a darpar aelodau’r consortiwm ar sut mae tendro ar y cyd, a’u helpu i ddeall a goresgyn y problemau sy’n codi yn ystod proses gaffael.

Mae’r Canllaw Ceisiadau ar y Cyd wedi cael cael eu profi mewn cyfres o gynlluniau peilot ac mae’r canlyniadau wedi eu cynnwys mewn Adroddiad Dysgu Gwersi.

Os ydych chi eisiau help i sefydlu consortiwm er mwyn gwneud cais am gontract cyhoeddus, cysylltwch â Chanolfan Cydweithredol Cymru 0300 111 5050 neu Busnes Cymru 03000 6 03000.