Skip to content

Diwygiad lles

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth am effaith a chanlyniadau Deddf Diwygio Lles y DU 2012 ar bobl Cymru.

Mae’r diwygiad lles y tu hwnt i’n rheolaeth ni felly mae ein rôl wedi’i chyfyngu i reoli’r effeithiau. Rydym yn helpu tenantiaid i ymdopi â’r newidiadau.

Cyhoeddwyd diwygiadau mawr yng Nghyllideb Frys Llywodraeth y DU (Mehefin 2010) ac wedi hynny, ar ffurf y Ddeddf Diwygio Lles. Dechreuwyd gweithredu’r newidiadau o fis Ebrill 2011 ymlaen. Nid yw budd-dal tai wedi’i ddatganoli ond bydd effaith sylweddol ar Gymru.

Rydym yn monitro’r effeithiau’n fanwl. Mae hyn yn cynnwys gweithio gydag Adran Gwaith a Phensiynau Llywodraeth y DU ar ymchwil cenedlaethol a’n gwaith monitro ni ein hunain ar landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.