Skip to content

Cyhoeddiadau

Dolenni perthnasol

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth sy’n gysylltiedig â thai er mwyn helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl.
Nod y prosiect 4 blynedd hwn yw defnyddio data gweinyddol i archwilio effaith y Rhaglen Cefnogi Pobl ar y defnydd o wasanaethau cyhoeddus gan y rhai sy'n cael gafael ar gymorth.

Dogfennau sy'n ymwneud â rhaglen Cefnogi Pobl ac adolygiad y rhaglen honno.

Bwletin Cefnogi Pobl - Medi 2018

25/09/18
Mae'r bwletin hwn yn rhoi diweddariad diweddaraf ar y gwaith o Rhaglen Cefnogi Pobl.
 

Rhaglen Cefnogi Pobl Canllawiau Ymarfer 2018

30/07/18
Mae’r canllawiau hyn yn rhoi cyngor ymarferol i’r rhai sy’n ymdrin â’r Rhaglen Cefnogi Pobl.
 

Bwletin Cefnogi Pobl - Mehefin 2018

26/06/18
Mae'r bwletin hwn yn rhoi diweddariad diweddaraf ar y gwaith o Rhaglen Cefnogi Pobl.
 

Bwletin Cefnogi Pobl - Chwefror 2018

06/03/18
Mae'r bwletin hwn yn rhoi diweddariad diweddaraf ar y gwaith o Rhaglen Cefnogi Pobl.
 

Cyfarfod Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl: Cofnodion Medi 2017

04/01/18
Y Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl Mae Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl yn rhoi cyngor i'r Gweinidog Tai a Adfywio.
 

Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghymru: Taflen Ffeithiau

26/10/17
Taflen ffeithiau yn amlinellu prif amcanion a manteision y Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghymru.
 

Bwletin Cefnogi Pobl - Medi 2017

24/10/17
Mae'r bwletin hwn yn rhoi diweddariad diweddaraf ar y gwaith o Rhaglen Cefnogi Pobl.
 

Cyfarfod Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl: Cofnodion Mehefin 2017

02/10/17
Y Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl Mae Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl yn rhoi cyngor i'r Gweinidog Tai a Adfywio.
 

Bwletin Cefnogi Pobl - Gorffennaf 2017

31/08/17
Mae'r bwletin hwn yn rhoi diweddariad diweddaraf ar y gwaith o Rhaglen Cefnogi Pobl.
 

Bwletin Cefnogi Pobl - Mai 2017

16/06/17
Mae'r bwletin hwn yn rhoi diweddariad diweddaraf ar y gwaith o Rhaglen Cefnogi Pobl.
 

Cynlluniau Gwariant y Rhaglen Cefnogi Pobl 2017-18

14/06/17
Mae dyraniad blynyddol Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl yn dangos dyraniad pob awdurdod lleol a’u gwariant arfaethedig fesul categori cleient a’r math o gymorth.
 

Cynlluniau Gwariant y Rhaglen Cefnogi Pobl 2016-17

14/06/17
Mae dyraniad blynyddol Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl yn dangos dyraniad pob awdurdod lleol a’u gwariant arfaethedig fesul categori cleient a’r math o gymorth.
 

Cynlluniau Gwariant y Rhaglen Cefnogi Pobl 2015-16

14/06/17
Mae dyraniad blynyddol Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl yn dangos dyraniad pob awdurdod lleol a’u gwariant arfaethedig fesul categori cleient a’r math o gymorth.
 

Cynlluniau Gwariant y Rhaglen Cefnogi Pobl 2014-15

14/06/17
Mae dyraniad blynyddol Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl yn dangos dyraniad pob awdurdod lleol a’u gwariant arfaethedig fesul categori cleient a’r math o gymorth.
 

Cynlluniau Gwariant y Rhaglen Cefnogi Pobl 2013-14

14/06/17
Mae dyraniad blynyddol Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl yn dangos dyraniad pob awdurdod lleol a’u gwariant arfaethedig fesul categori cleient a’r math o gymorth.
 

Bwletin Cefnogi Pobl - Mawrth 2017

25/04/17
Mae'r bwletin hwn yn rhoi diweddariad diweddaraf ar y gwaith o Rhaglen Cefnogi Pobl.
 

Cyfarfod Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl: Cofnodion Mawrth 2017

08/03/17
Y Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl Mae Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl yn rhoi cyngor i'r Gweinidog Tai a Adfywio.
 

Cyfarfod Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl: Cofnodion Rhagfyr 2016

08/03/17
Y Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl Mae Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl yn rhoi cyngor i'r Gweinidog Tai a Adfywio.
 

Bwletin Cefnogi Pobl - Ionawr 2017

21/02/17
Mae'r bwletin hwn yn rhoi diweddariad diweddaraf ar y gwaith o Rhaglen Cefnogi Pobl.
 

Cyfarfod Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl: Cofnodion Medi 2016

12/12/16
Y Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl Mae Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl yn rhoi cyngor i'r Gweinidog Tai a Adfywio.