Skip to content

Adnodd Cymharu Cymdeithasau Tai

Rydym wedi creu adnodd cymharu sy'n galluogi defnyddwyr i ddewis a chymharu data o wahanol gymdeithasau tai.

Mae Llywodraeth Cymru yn rheoleiddio landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a gofrestrwyd yng Nghymru, a elwir yn aml yn 'gymdeithasau tai'.

Gwybodaeth am gymdeithas dai

No.1 Gwybodaeth am gymdeithas dai - Nifer y staff a gyflogir

No. 2 Gwybodaeth am gymdeithas dai - Nifer y staff fesul uned

No.3 Gwybodaeth am gymdeithas dai - Nifer yr unedau o dai cymdeithasol

No.4 Gwybodaeth am gymdeithas dai - Gwarged £000oedd

No.5 Gwybodaeth am gymdeithas dai - Trosiant £000oedd

Gwybodaeth ariannol

No.1 Drwgddyledion fesul uned tai cymdeithasol (£k)

No.2 Llif arian parod rhydd (cyn hawlio arian neu ad-dalu benthyciadau) (£k)

No.3 Costau gwaith atgyweirio mawr a chydrannau fesul uned tai cym-deithasol (£k)

No.4 Costau rheoli fesul uned tai cymdeithasol (£k)

No.5 Costau gweithredu ar gyfer gosodiadau fesul uned tai cymdeithasol (£k)

No.6 Costau gwaith atgyweirio ymatebol fesul uned tai cymdeithasol (£k)

No.7 Cyfanswm y rhent fesul uned tai cymdeithasol (£k)

Bodlonrwydd Tenantiaid 

No.1 Bodlonrwydd Tenantiaid - Cymdogaethau fel lle i fyw

No.2 Bodlonrwydd Tenantiaid - Mae rhent yn darparu gwerth am arian

No.3 Bodlonrwydd Tenantiaid - Mae tenantiaid a phreswylwyr yn ymddiried yn y Gymdeithas

No.4 Bodlonrwydd Tenantiaid - Bod eich Cymdeithas yn gwrando ar farn tenantiaid a phreswylwyr ac yn ei gweithredu

No.5 Bodlonrwydd Tenantiaid - Mae'r Gymdeithas yn darparu gwasanaeth disgwyliedig i denantiaid a phreswylwyr

No.6 Bodlonrwydd Tenantiaid - Ansawdd cyffredinol eich cartref

No.7 Bodlonrwydd Tenantiaid - Y gwasanaeth a ddarperir gan eich Cymdeithas

No.8 Bodlonrwydd Tenantiaid - Y ffordd mae eich cymdeithas yn ymdrin ag ymddygiad gwrth-gymdeithasol

No.9 Bodlonrwydd Tenantiaid - Y ffordd mae eich cymdeithas yn ymdrin â gwaith atgyweirio a gwaith chynnal a chadw

Safon Ansawdd Tai Cymru

No.1 Safon Ansawdd Tai Cymru - Stoc nad yw’n cydymffurfio

No.2 Safon Ansawdd Tai Cymru - Stoc sy’n cydymffurfio’n llawn ar 31 Mawrth

No.3 Safon Ansawdd Tai Cymru - Stoc sy’n cydymffurfio ond am fethiannau derbyniol ar 31 Mawrth

Efallai y gwelwch chi nad yw rhai o'r setiau data yn dod i gyfanswm o 100%. Un o'r rhesymau canlynol fydd i gyfrif am hynny:

  • nid oedd pob ymatebwr wedi ateb pob cwestiwn
  • talgrynnu
  • camgymeriadau yn y wybodaeth a gyflwynwyd
  • data ddim ar gael

Mae Cymdeithasau Tai yn casglu data mewn gwahanol ffyrdd, sydd weithiau yn golygu nad yw’n bosib gwneud cymhariaeth uniongyrchol rhwng landlordiaid gwahanol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau, cysylltwch â’ch landlord yn y lle cyntaf.