Skip to content

Rheoli tai cymdeithasol

Caiff tai cymdeithasol yng Nghymru eu rheoli gan y ddau brif fath o landlord cymdeithasol, awdurdodau lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.

Mae landlordiaid cymdeithasol yn rheoli eu tai yn ôl safonau a bennwyd gan Lywodraeth Cymru. Rydym hefyd yn rhoi enghreifftiau iddynt o arferion da a chanllawiau ar sut y gallant ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i'w tenantiaid.