Skip to content

Y Gronfa Cymunedau Arfordirol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Adfywio.

Dolenni perthnasol

Mae prosiectau adfywio yng Nghymru yn cael eu hannog i ymgeisio i Gronfa Cymunedau’r Arfordir sydd â £3.4 miliwn ar gael o heddiw ymlaen.
Mae rhaglen gyfalaf Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid wedi buddsoddi mwy na £124 miliwn o gyllid cyfalaf i gefnogi gweithgareddau adfywio mewn 18 o gymunedau ledled Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Logo Gronfa Cymunedau Arfordirol

Mae Cronfa Cymunedau'r Arfordir yn annog cymunedau arfordirol Prydain i ddatblygu'n economaidd trwy roi cyllid iddynt sicrhau twf economaidd cynaliadwy a swyddi.

Cafodd Cronfa Cymunedau'r Arfordir ei sefydlu gan Drysorlys y DU, ac roedd grantiau ar gael i ariannu prosiectau sy'n hyrwyddo rhagolygon economaidd cymunedau arfordirol ledled yng Nghymru. Mae'r gronfa'n cael ei darparu gan Gronfa'r Loteri Fawr (dolen allanol, Saesneg yn unig) ar ran Llywodraeth Cymru.

Caiff y gronfa ei chynllunio i gefnogi datblygiad economaidd cymunedau arfordirol drwy hyrwyddo twf economaidd cynaliadwy a swyddi. 

Maent yn ystyried sut y mae cynlluniau ar gyfer twf economaidd yn mynd i'r afael ag anghenion a blaenoriaethau lleol, faint o swyddi fydd yn cael eu creu a'u cynaliadwyedd yn yr hirdymor.

Prosiectau a ariennir

Gellir eu gweld ar wefan y Gronfa Loteri Fawr (dolen allanol)

Y Gronfa Cymunedau Arfordirol - Rownd 5

Mae Rownd 5 y Gronfa Cymunedau Arfordirol bellach wedi cau ac mae’r dyfarniadau ar gyfer y prosiectau llwyddiannus wedi’u cyhoeddi. Bydd unrhyw newyddion ynghylch cynlluniau tebyg at y dyfodol yn cael eu cyhoeddi maes o law. Gellir gweld manylion pellach ar wefan Cronfa’r Loteri Fawr.  

Cysylltu

Os hoffech ragor o wybodaeth, ffoniwch 0845 4 10 20 30 neu anfon e-bost at ccfwales@biglotteryfund.org.uk

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Adroddiad cynnydd blynyddol 2016 (Maint Ffeil: 3.64MB)